Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PSRA Klub Abstynenta Piątka

PIEKARSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "KLUB ABSTYNENTA PIĄTKA"
Piekary Śląskie ul.Damrota19. Telefon 282-90-90
oficjalny serwis internetowy

Zarząd Stowarzyszenia

WYBORY 30 - 11 - 2018
Prezes: - Piotr AdamczykZ - ca Prezesa: - Jolanta Rutowicz
Z - ca Prezesa: - Leszek KatolikSekretarz: - Izabela Nowak-Mączko
Skarbnik: - Barbara Zielińska
Członek Zarządu: - Teresa Kubacka
Członek Zarządu: - Marek Piec
Członek Zarządu: - Daniel Nowak

KOMISJA  REWIZYJNA

  PRZEWODNICZĄCY -  EUGENIUSZ ŻYDEK
  SEKRETARZ -  PIOTR BEDNARSKI
  CZŁONEK -  JACEK KUBICA

SĄD  KOLEŻEŃSKI

  PRZEWODNICZĄCY -  MARIA KATOLIK
  SEKRETARZ - MARIA SKUBAŁA
  CZŁONEK- MARIA GARCZARCZYKDo kompetencji Zarządu Klubu należy:

1.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz w jego imieniu.
2.Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
3.Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Klubu.
4.Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
5.Skreślanie z listy członków zgodnie z § 18 pkt. 1,2,3,4,5.
6.Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
7.Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
8.Zwoływanie Walnego Zebrania.
9.Zarządzanie majątkiem Klubu.
10.Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz.
11.Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu.
12.Kierowanie pracą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.
13.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Klubu lub jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa – w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.Oczekujemy tylko wdzięczności